Anders Logistics

Certificeringen: NIWO & Paychecked

EUROVERGUNNING

De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtransport. Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de stichting NIWO, eurovergunningen aan transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging.

Anders BV beschikt over deze vergunning voor nationaal en internationaal vervoer over de weg, met voertuigen beschikkend over een laadvermogen van meer dan 500kg. Het vergunningsnummer zoals geregistreerd staat is 31937. U kunt er zeker van zijn dat uw goederen op correcte wijze en volgens alle wet- en regelgeving geldende voorwaarden worden vervoerd. De stichting NIWO geeft de vergunning pas af als aan alle kwalitatieve eisen zijn voldaan. Anders BV is uw betrouwbare logistieke partner.

PAYCHECKED

Ketenaansprakelijkheid voor het loon

De kern van de WAS is ketenaansprakelijkheid voor het loon. Een werknemer zal eerst zijn werkgever moeten aanspreken en een loonvordering instellen. Nieuw is dat de opdrachtgever ook direct (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld kan worden. Alleen als de vordering niet kan worden voldaan door de werkgever en diens opdrachtgever kan de werknemer vervolgens hogere schakels in de keten (volgtijdelijk) aanspreken. Dat moet de werknemer dan stapsgewijs van laag naar hoog in de keten doen.

Keurmerk in de wet opgenomen

Wordt een opdrachtgever aansprakelijk gesteld dan is het van belang dat hij kan aantonen niet-verwijtbaar gehandeld te hebben. Alleen dan hoeft een opdrachtgever die aansprakelijk is gesteld de loonvordering niet te voldoen. In de WAS is opgenomen dat een opdrachtgever op drie manieren kan aantonen dat hij niet-verwijtbaar heeft gehandeld, namelijk:

  1. Door het opnemen van contractuele bepalingen
  2. Door het instellen van een onderzoek
  3. Door het werken met een bedrijf dat een keurmerk heeft ten aanzien van de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Het keurmerk is een belangrijk onderdeel in een totaalpakket, Anders BV predikt dit keurmerk sinds 2017 en word jaarlijks geauditeerd.